Monday, September 23, 2019

D&D - 5e in NL - Wapens en Weapon Bonuses (Dutch)

Dutch. (5e in NL)

In D&D 5e zijn er twee soorten wapens: melee wapens (hand-to-hand combat, zwaarden, hamers en dergelijke) en ranged weapons (kruisboog, darts, enzovoorts).

Maar wanneer pas je nou welke bonus toe?


Alles in 1 overzicht?

Helaas staan de regels een beetje verspreid door het hele boek heen. Als je gewoon van voor naar achter werkt, kom je ze allemaal wel tegen, maar dat is wat tijdrovend 😅

De formules zijn heel simpel. Zolang je maar weet wat en wanneer toe te passen.


De basis

Je vind de wapen informatie op BR p48 / PHB p149, inclusief schade, range en type.Martial versus simple

In 5e kun je elk wapen gebruiken, ook wanneer je er niet proficient mee bent.

Ben je proficient met een wapen, dan krijg je een proficiency bonus op je attack rol.

Elke klasse is vanaf het begin proficient met alle 'simple' wapens.

Afhankelijk van de klasse is het karakter proficient met een of meerdere 'martial' weapons, zo is de Fighter proficient met alle simple en alle martial weapons.

De DM kan bepalen dat een karakter eerst moet hebben getraind voor hij / zij proficient is met een bepaald wapen.


Houserules

Sommige DM's en (third party) modules kennen een derde soort 'exotic' wapen, waar een karakter, ongeacht de klasse, niet automatisch proficient mee is.

Ook wordt vaak de regel gebruikt dat een karakter wel een beetje moet oefenen, zomaar iets oprapen en er gelijk mee vechten is ongeloofwaardig. Aan de andere kant, dit is D&D 😁

Een aanvullend antwoord voor non-proficiency is falen. Op een attack roll van 1 gaat iets mis... ben je niet proficient met het wapen, misschien gaat het dan ernstiger mis? 😈


Andere wapens

Staat je keuze niet in de tabel BR p48, overleg dan met de DM wat de beste benadering is.


Range

De range van ranged weapons staat vermeld in de tabel op BR p49. Wanneer er twee ranges zijn gegeven, dan bepaald de range of disadvantage van toepassing is. Let op! Ook bij een afstand kleiner dan 5 ft wordt de Disadvantage regel toegepast!

Een melee wapen heeft normaal een bereik van 5 feet (BR p48).

Een melee wapen met als eigenschap 'reach' (BR p49) heeft een bereik van 10 feet.


Melee weapons werpen

Als bij hat wapen 'Thrown' staat mag je er ook mee gooien. De attack en damage rolls blijven gelijk aan het gebruik tijdens een melee.


Attack roll

Deze rol bepaalt of je de vijand raakt, en wordt als volgt berekend:

Attack roll = 1d20 + Proficiency Bonus (indien van toepassing) + Ability Modifier 


Disadvantage

Pas disadvantage op de 1d20 toe waar van toepassing, bijvoorbeeld bij het gebruik van een ranged weapon met het doelwit te ver weg, of te dicht bij.

Een kleiner wezen heeft een disadvantage bij het gebruik van heavy weapons (BR p48). Zie ook hier.


Proficiency Bonus

Je krijgt een Proficiency Bonus alleen maar voor wapens waar je proficient mee bent, en de hoogte is afhankelijk van het level van het karakter (BR p12). Een level 1 karakter heeft een Proficiency Bonus van +2. Zijn we niet proficient, dan gebruiken we 0.


Ability Modifier

Str en Dex kunnen helpen het doel te raken. Dit zijn de Ability Modifiers welke volgen uit de Ability Scores (BR p9).

Voor ranged wapens gebruiken we als Ability Mofifier de Dex bonus (of penalty), zie BR p76. Is het doel verder weg (zie de verschillende ranges voor ranged weapons) of te dichtbij (5 ft) dan gebruik je disadvantage (gooi dan twee keer een d20 en gebruik de laagste waarde).

Voor melee wapens gebruiken we als Ability Modifier de Str (BR p76). Wanneer het wapen de eigenschap 'Finesse' heeft dan mogen we kiezen tussen de Str of de Dex bonus.


Dual Weapons

Bij 'dual weapons' gelden dezelfde bonussen / penalties voor de attack roll voor zowel het eerste als het tweede wapen.

De proficiency bonus geldt in principe niet voor de schade aangericht door het tweede wapen.


Andere factoren

Een spell kan je attack rol verbeteren, of verslechteren, en hetzelfde geldt voor de omstandigheden waaronder je vecht (in de mist, op een gladde ondergrond, enzovoorts). Meestal zal de DM hiervoor het Advantage / Disadvantage mechanisme gebruiken.

Nadat je gerold hebt vertelt de DM je of je het doelwit geraakt hebt of niet.


Natural 1 / Natural 20

Natural 1 (een 1 op een 1d20) - altijd mis.

Natural 20 (een 20 op een 1d20) - altijd raak.
Damage roll

Normaal:

Damage roll = 1dX + Ability Modifier


Voor een eventueel tweede wapen in de 'off-hand' wordt alleen een negatieve Ability Modifier toegepast, tenzij het karakter een feat als bijvoorbeeld Two Weapon Fighting Style heeft.


  Schade

  Basis damage '1dX' is afhankelijk van het type wapen en of je het 1 of 2 handig gebruikt (BR p48).


  Tweehandig Wapen

  Gebruik je een 'Versatile' wapen? Dan mag je het wapen ook tweehandig gebruiken, het richt dan meer schade aan (BR p49).


  Ability Modifier

  Gebruik dezelfde Ability Modifier als bij de Attack Roll (zie ook Finesse wapens, BR p49).

  De ability Modifier is NIET van toepassing op het tweede wapen bij het gebruik van twee wapens tegelijk, TENZIJ je 'Two Weapon Fighting Style' hebt gekozen (BR p27).

  Er kunnen nog andere factoren zijn welke de attack roll en damage kunnen beinvloeden, bijvoorbeeld het gebruik van een magisch wapen.


  Dual Weapon

  Iedereen mag twee wapens tegelijk gebruiken, maar...

  Een positieve Ability Modifier is NIET van toepassing op het tweede wapen bij het gebruik van twee wapens tegelijk, TENZIJ je 'Two Weapon Fighting Style' hebt gekozen (BR p27)

  Beide wapens moeten van het 'Light' type zijn tenzij de feat 'Dual Weapon Wielder' is gekozen bij het behalen van Fighter level 4 (PHB p165, at DM's discretion)


  Zie ook:

  • Two Weapon Fighting Style (BR p27, PHB p72)
  • Dual Weapon Wielder (PHB p165)


  Melee weapons werpen

  Heeft een wapen het kenmerk 'Thrown' dan mag je er ook mee gooien. Met uitzondering van bereik (Range) blijft de rest gelijk aan het gebruik als melee weapon.


  Geimproviseerde wapens

  Gebruik je een wapen waar het niet voor bedoeld is? Gooi je bijvoorbeeld met een Warhammer (deze heeft GEEN eigenschap 'Thrown', zie BR p48) dan wordt het als een geimproviseerd wapen beschouwd.

  Tenzij de DM anders beslist zijn dan de bonussen op attack roll 0 (dus alleen de kale d20) en is de schade 1d4 (ook daar dus geen bonussen).


  All die regeltjes lijken een hele boel moeite maar vallen in de praktijk heel erg mee.


  Alles op een rijtje

  Het telkens opnieuw uitzoeken van alle parameters is wat onhandig. Daarom heb ik alles in een zo klein mogelijke tabel samengevat (klik om te vergroten):


  • Weapon - naam / type wapen
  • Attack Bonus - bonus om bij de attack roll op te tellen
  • Damage 1 handed - schade welke je aanricht bij het gebruik met 1 hand (mits je het wapen met 1 hand kunt gebruiken natuurlijk, zie ook Finesse)
  • Damage 2 handed - schade welke je aanricht bij het gebruik met 2 handen (mits je het wapen met twee handen kunt gebruiken, zie ook Finesse)
  • Damage 2 weapons, 1st weapon - schade met het 1e wapen bij het gebruik van 2 wapens (alleen voor wapens welke je met 1 hand kunt gebruiken)
  • Damage 2 weapons, 2nd weapon - schade met het 2e wapen bij het gebruik van 2 wapens
  • Range - bereik in ft, twee afstanden, Disadvantage indien verder weg (tweede vermelde range) en te dichtbij (5 ft)

  Meer

  Vorige post


  No comments:

  Post a Comment