Sunday, September 22, 2019

D&D - 5e in NL - Death en Healing (Dutch)

Dutch.

Er kunnen meerdere redenen zijn waarom het aantal (actuele) hitpoints daalt. Combat is daar de meest waarschijnlijke van. Elke keer wannner je karakter schade ondervind gaan je (actuele) hitpoints naar beneden...


Bewusteloos... stervend... of dood?


Bewusteloos

Komen je actuele Hitpoints OP nul, dan valt je karakter bewusteloos neer maar is nog stabiel. Saving throws zijn dan niet nodig.


Stervend

(BR p79, PHB p197)

Komt je karakter BENEDEN de nul dan is hij zij instabiel (stervend) en gaat hij / zij dood wanneer er niet ingegrepen wordt. Het karakter moet of gestabiliseerd worden (tot HP=0), of gehealed worden (HP>0).

Naar keuze kan de DM dit ook gebruiken voor de NPC's maar meestal blijft dat beperkt tot de belangrijke, high level vijanden.


Instant Death

(BR p79, PHB p197)

Maar... krijgt je karakter teveel schade in een keer, dan is hij / zij direct dood. Dit noem je 'Instant Death'.


Instant Death

Bij heel veel schade in een keer kan je karakter direct dood gaan,

Is de schade gelijk of meer dan de resterende (actuele) hitpoints plus de maximale hitpoints, dan is het karakter onmiddelijk dood.


In formule:

Damage >= MaxHP + ActueelHP ? Dan is het karakter dood.

Damage < MaxHP + ActueelHP? Dan is het karakter bewusteloos maar stervend.


Voorbeeld 1:

Voor een laag level karakter kan dit erg gevaarlijk zijn. Een level 1 Cleric heeft 5 HP, en vecht tegen een vijand met een zwaard. In de eerste ronde heeft de Cleric 4 schade gekregen, en er is dus nog 1 HP over.

In de tweede ronde doet de vijand 6 schade. 6 >= 1+5 dus red de Cleric het niet. Het karakter is dood.


Voorbeeld 2:

Een karakter heeft maximaal 12 HP. Door eerdere schade heeft het karakter nog 6 HP over.

Een magische spreuk doet 17 HP schade. 17 is kleiner dan 12+6, dus het karakter blijft leven, maar valt wel bewusteloos neer.

Was de schade 18 HP of hoger geweest, dan was het karakter dood.


Overleven

Komen de actuele Hitpoints op of beneden nul maar is er geen sprake van Instant Death, dan zijn er drie manieren om te overleven...

  • Het karakter overleeft dankzij Death Saving Throws
  • Het karakter wordt 'gestabiliseerd' door andere karakters
  • Het karakter wordt 'gehealed' door een ander karakter


Death Saving Throws

(BR p79, PHB p197)

Rol bij elke volgende beurt een 1d20. Rol je 10 of hoger, dan heb je de saving throw gehaald. Haal je drie saving throws dan blijft je karakter bewusteloos maar ook in leven.

Rol je 9 of lager dan heb je gefaald. Faal je drie saving throws dan is je karakter dood.

Drie keer een pass: overleven, drie keer een fail: dood.


Stabilizing

(BR p79, PHB p197)

Je kunt een stervend karakter redden door hem / haar te stabilizeren. Dit kan middels een Wisdom check met DC10 (scoor 10 of hoger met 1d20+Wisdom Modifier), of door een Spell als Spare the Dying (BR p105, PHB p277).

Een stabiel karakter met 0 HP krijgt 1 HP terug na 1d4 uur.
Healing

Een karakter kan op meerdere manieren hitpoints er bij krijgen:

  • Spells
  • Healing potion
  • Feats / skills
  • Short Rest
  • Long Rest
  • ...


Let op! Tenzij anders vermeld kunnen de actuale Hit Points nooit boven de maximale Hit Points komen.


Spells

Er zijn verschillende spells welke hitpoints herstellen. Bijvoorbeeld Cure Wounds (BR p90, PHB p230), Heal (BR p97, PHB p250), enzovoorts.

Afhankelijk van klasse en spell kunnen er extra healing bonussen zijn. Bijvoorbeeld een Cleric met het Life Domain (BR p25, PHB p60) healt een extra 2 + Spell Level aan hitpoints.


Healing Potion

Een magisch drankje kan Hitpoints herstellen, bijvoorbeeld de Potion of Healing 2d4+2 Hitpoints (BR p52, PHB p153).

Een magisch drankje in iemands keel gieten tijdens combat... Hmmm. DM? 😈


Feats / Skills

Sommige karakter klasses hebben bijzondere feats of skills.


Second Wind

Een Fighter heeft bijvoorbeeld een 'Second Wind' (BR p27, PHB p72). Deze kan eenmaal gebruikt worden en herstelt dan 1d10 + Fighter Level aan hitpoints, en kan pas opnieuw gebruikt worden na een rustperiode (kort of lang).


Short Rest

(BR p70, PHB p186)

Een korte rust duur 1 uur, waarbinnen het karakter bijna niets doet, anders dan eten, drinken, wonden verzorgen, een boek lezen enzovoorts.

Een short rest zorgt ervoor dat sommige skills weer beschikbaar komen (bijvoorbeeld Second Wind). Zie daarvoor de desbetreffende Feat of Skill.


Hit Dice

Voor elk level krijgt een karakter ook zogenaamde Hit Dice. Voor elk level in Fighter krijgt een karakter dus 1x een d10 Hit Dice. Voor elk level in Cleric 1x een d8 enzovoorts.


Hit Dice gebruiken

Aan het einde van de Short Rest kan de speler ervoor kiezen om een of meerdere Hit Dice aan zijn / haar Hitpoints toe te voegen.


Voorbeeld:

Het multiclass karakter 'Roo' uit de vorige post heeft als Hit Dice 2x een d10 en 1x een d8. Roo heeft wat schade opgelopen in een gevecht, en had nog 10 HP over.

In zijn 'Hit Dice' pool zaten dus:

    2x d10 (2 levels in Fighter)
    1x d8 (1 level in Cleric)

Hij gebruikt een d10 uit zijn pool van Hit Dice, en rolt een 7. Roo had een Constitution van 15, dus krijgt een extra bonus van +2, dus in totaal 7+2 = 9 extra Hitpoints, voor een totaal van 10+9 = 19 HP.

In de 'Hit Dice' pool zitten nu nog:

    1x d10 (al eentje van gebruikt)
    1x d8

Hij zou deze nu gelijk kunnen gebruiken om nog meer Hitpoints te herstellen, of hij zou kunnen wachten tot de volgende (korte) rustperiode.


Hit Dice terug krijgen

Na een Long Rest kan het karakter maximaal de helft van het totaal aantal Hit Dice weer toevoegen aan de pool.


Voorbeeld:

Een Level 9 Fighter had 9 Hit Dice:

    9x d10 (voor 9 levels in Fighter)

De speler heeft bijna alle Hit Dice gebruikt (het was een zware dag 😅), in de pool zitten nog:

    1x d10 (al 8 van de 9 gebruikt)

Na een Long Rest mag de speler de helft van de Hit Dice weer aan de pool toe voegen. Er zitten totaal maximaal 9 Hit Dice in de pool (Level 9), dus na de long rest komen er 4 Hit Dice weer bij:

    5x d10 (was 1, kwamen er 9/2 = 4 bij, dus nu weer 5 in totaal)

Na nog een nacht van lange rust zou het maximale weer berekt zijn:

    9x d10


Long Rest

(BR p70, PHB p186)

Een Long Rest is een periode van 8 uur, waarvan een karakter tenminste 6 uur heeft geslapen, en de resterende 2 uur geen zware taken heeft verricht.

Een Long Rest telt maar 1x per 24 uur.

Aan het einde van de Long Rest krijgt het karakter alle verloren Hitpoints terug, en komen alle Spells, Feats and Skills weer beschikbaar (zie voor de exacte voorwaarden de beschrijving van elke Spell / Skill / Feat).

Na een Long Rest krijgen de karakters tot maximaal de helft van de Hit Dice weer terug.


Meer

Vorige post


Volgende postNo comments:

Post a Comment