Thursday, September 5, 2019

D&D - 5e in NL - Skill Checks en Proficiency Bonus (Dutch)

RPG / 5e in NL / Dutch.

Hoe succesvol is een D&D 5e karakter in zijn / haar taken?
Kan hij / zij jongleren? Timmeren? Overleven in de wildernis?

In D&D worden hiervoor Skill Checks gedaan. Ben je vaardig genoeg in een bepaalde taak?


De formule

Score = 1d20 + Proficiency Bonus (indien proficient) + Ability Modifier

Aha... dan nu de uitleg 😉


Moeilijkheidsgraad (DC)

De meest gebruikte dobbelsteen is de d20. Om te zien of iets lukt, rol je een d20. Des te hoger je gooit, des te groter de kans dat iets lukt.

De DM vergelijkt je rol met de moeilijkheidsgraad, zie de tabel BR p61:


Soms kunnen er redenen zijn waarom het makkelijker is om iets te doen, of juist moeilijker. De DM past dan de moeilijkheidsgraad aan. De speler weet dat niet 😈.

De speler gooit een d20 en telt daar eventuele bonussen bij. Is de totale score hoger dan of gelijk aan de moeilijkheidsgraad, dan was de speler succesvol. Is de totale score lager dan de moeilijkheidsgraad, dan is het niet gelukt. De eventuele consequenties van slagen en falen worden door de DM bepaald. Ook bepaald de DM welke ability van toepassing is.

Zijn er omstandigheden welke de speler hinderen, pas dan Disadvantage toe. Zijn er omstandigheden welke hem helpen, pas dan Advantage toe.


Let op! Critical hits and natural 20's komen aan bod bij combat, maar om alle twijfel te voorkomen: 1 en 20 op een 1d20 hebben geen bijzondere betekenis bij Skill checks!


Houserules

Veel groepen en DM's hebben hun eigen regels. Zo zijn er genoeg DM's die wel natural 1's en 20's bij skill checks gebruiken. As usual: de DM beslist.Skill check - ongetraind 

Een Ability check en een Skill check zijn min of meer hetzelfde, en worden vaak door elkaar gebruikt. 

Voor elke skill is een bepaalde basis vaardigheid nodig. Voor het intrappen van een deur is Strength het meest belangrijk. Voor jongleren gaat het vooral om Dexterity.

Sommige karakters zijn sterker (krijgen dus een bonus door hun kracht) of zwakker (krijgen dus een penalty door hun gebrek aan kracht). Hetzelfde geldt voor alle andere checks. Zoek de bijbehorende Ability, en de daarvan afgeleide Ability Modifier.

De DM bepaald welke Ability wordt gebruikt. Vreemd genoeg wordt nergens in de BR uitgelegd welke skill precies waarvoor gebruikt wordt, of bedoeld is. Een beetje interpretatie en creativiteit van de DM is dus gewenst 😄

Bij de uitleg van Abilities (BR p61, p62) staan wel een reeks voorbeelden, en op de Character Sheet staan een aantal skills en de bijbehorende Ability:


Voorbeeld:

Een Wizard probeert een deur in te trappen. De DM besluit dat dit niet zo moeilijk is (moeilijkheidsgraad 10), en dat de kans op success alleen afhankelijk is van de kracht van de Wizard.

Er is geen skill 'deuren intrappen' (in ieder geval heeft de Wizard er geen training in gehad 😊) dus daarvoor krijgt deze geen bonus.

Deze wizard is echter niet de sterkste (Str 8, dus Str Mod -1).

Score = 1d20 + Ability Modifier

De speler gooit een 10.

Resultaat: 10 - 1 = 9. Z'n voet doet zeer, maar de deur blijft dicht.Voorbeeld:

De speler wil een mooie jas maken, maar heeft geen ervaring.

De speler heeft geen specifieke skill of vaardigheid welke hem een bonus geeft.  De DM ziet dit als een moeilijke taak, de speler moet dus een 20 gooien.

Hij gooit een 19... helaas.


Proficiency Bonus

De Proficiency Bonus is alleen van toepassing wanneer je getraind bent voor / ervaring hebt in een bepaalde taak, je bent dan 'Proficient'.

Een level 1 karakter heeft een Proficiency Bonus van +2 (BR p12). Wordt het level van je karakter hoger, dan wordt mogelijk ook de Proficiency Bonus hoger (BR p12).


Let op: een Proficiency Bonus wordt nooit 2x toegepast, mag je de bonus om twee verschillende redenen toepassen, dan (helaas) mag dat maar 1x, niet 2x...

Noot: bij combat (komen we later op terug) wordt de Proficiency Bonus WEL gebruikt voor Attack Rolls maar NIET voor Damage rolls...


Skill check - getraind

Een karakter is 'bekwaam' ('proficient') in een bepaalde taak... Wanneer een karakter is getraind in een bepaalde discipline krijgt hij / zij een extra bonus (het wordt dan makkelijker). De speler is dan 'proficient' in een bepaalde skill, en krijgt dan een 'Proficiency Bonus'.

Op de Character Sheet is daar een vakje voor. Zet een kruisje in het cirkeltje bij 'Perception' om aan te geven dat je 'proficient' bent in Perception, en daar dus de bonus mag toepassen. Achter het cirkeltje is een vakje waar je kunt noteren hoeveel je bonus (of penalty!) is.


Waar je 'proficient' in bent is afhankelijk van de karakter, Race, Class, enzovoorts. Tijdens het maken van het karakter kom je hiervoor allerlei opties tegen.

Voor de rest werkt het precies hetzelfde als de ongetrainde skill check.


Voorbeeld 1:

Stel, het karakter van speler 1, een Fighter, kijkt rond op een dorpsplein of hij iets opvallends ziet. Hiervoor laat de DM hem een 'Perception check' doen. De DM heeft besloten dat de dorpelingen wat nerveus zijn maar dit goed weten te verbergen, dus moeilijkheid 'hard' (BR p61), minimale score 20.

De skill hiervoor is 'Perception'. Zie de character sheet.

Het karakter is NIET proficient in 'Perception' (de speler heeft tijdens het maken van het karakter hier niet voor gekozen). Hij krijgt dus GEEN Proficiency Bonus.

Bij de skill 'Perception' hoort de Ability Wis (zie de tabel op de character sheet (BR p177). Het karakter heeft een Wis van 9, dus een Wis Modifier van -1.

Score = 1d20 + Ability Modifier

De speler gooit met een 1d20 een 18.

Het resultaat: 18 + 0 - 1 = 17. De DM verteld natuurlijk niet hoe moeilijk het is, alleen maar dat de speler, ondanks al zijn inspanningen, eigenlijk niets verdachts opmerkt.


Voorbeeld 2:

Een andere speler heeft als karakter een Hill Dwarf Cleric met een Wis van 16 (15 gerold, +1 omdat het een Hill Dwarf is). Dit karakter kijkt ook rond.

Het karakter is proficient in 'Perception' (deze speler heeft hier tijdens het maken van het karakter voor gekozen). Hij krijgt dan WEL de Proficiency Bonus (level 1, dus +2, BR p12).

Het karakter heeft een Wis van 16, dus een Wis Modifier van +3.

Score = 1d20 + Proficiency Bonus + Ability Modifier

De speler gooit met een 1d20 een 15.

Het resultaat: 15 + 2 + 3  = 20. De moeilijkheidsgraad was 20, dus de DM verteld de speler dat de dorpelingen nerveus zijn, hoe goed ze dat ook proberen te verbergen.


Passive Check

(BR p62)

Soms is er geen rol of actie nodig van de speler. Dit zijn 'Passive Checks'. De DM bepaalt of een karakter ergens in slaagt of iets opmerkt. In plaats van een 1d20 rol gebruikt de DM een vaste waarde van 10.

Voorbeeld: een level 1 Wizard heeft Wis 15 (dus +2) en is proficient in Perception (nog een +2).

Resultaat: 10 + 2 + 2 = 14.

Voor elke Advantage, indien van toepassing, komt er +5 bij, voor elke Disadvantage -5.


Bijzondere regels

Er zijn situaties waarin andere regels van toepassing zijn, de speler extra bonussen mag gebruiken, enzovoorts. Zoals altijd in 3e, 4e en 5e: een specifieke regel heeft altijd voorrang boven een algemene regel.


Meer

No comments:

Post a Comment