Sunday, September 15, 2019

D&D 5e - Hitpoints en Hit Dice (Dutch)

Dutch.

Hitpoints geven aan hoe gezond je karakter is (en hoeveel schade je karakter nog kan hebben).


Soorten Hitpoints


(Maximal) HP

Dit is het aantal Hitpoints (HP) wat je karakter heeft wanneer hij / zij volledig gezond en uitgerust is, en gaat omhoog met elk level.


(Actual) HP

Dit is het aantal HP wat je karakter op dit moment heeft. Stel dat je karakter 20 HP had, en door schade er 6 kwijt raakt, dan blijven er nog 14 HP over.

Karakters kunnen door rust, verzorging, of magische middelen weer HP terug krijgen, tot hun maximum.

Karakters kunnen door ziekte, spells, ongelukken, combat en andere activiteiten HP kwijt raken.

(Actual) HP loopt dus van 0 (bijna dood) tot Maximal HP (volledig gezond en uitgerust).


HP kleiner dan 0

Heeft een karakter een HP kleiner dan 0, dan is het karakter stervende. Wordt er geen actie ondernomen, dan gaat het karakter dood.


Maximal Hitpoints bij Level 1

Het maximale aantal Hitpoints (HP) wat je karakter krijgt bij Level 1 wordt bepaald door een aantal factoren:

  • Class
  • Constitution Modifier
  • Racial Bonus
  • ...


Formule

MaxHP Level 1 = max + Con Mod + Racial Bonus


Class

(BR p22)


Bij het maken van je karakter gebruik je het maximale aantal Hitpoints, een Cleric begint dus met minstens 8 HP (BR p23), een Fighter met 10 HP, enzovoorts.


Constitution Modifier

(BR p9)

Heeft je karakter een hoge Constitution, dan krijgt hij / zij er elke keer een paar extra HP's bij. Stel het karakter heeft een Con van 16, dan komen er elk level dus 3 extra HP's bij.


Race

Sommige rassen krijgen extra HP, bijvoorbeeld de Hill Dwarf (BR p15) krijgt elk level een extra HP.


Voorbeeld 1:

Hill Dwarf Cleric met Con 16:

Level 1: max + Con Mod + Hill Dwarf bonus = 8 + 3 + 1 = 12 HP


Voorbeeld 2:

Human Fighter met Con 10:

Level 1: max + ConMod = 10 + 0 = 10 HP


Extra Hitpoints per level

Elke keer wanneer een karakter stijgt in level wordt het aantal Hitpoints hoger.


Formule

Extra Hitpoints = oude MaxHP + 1dX + Con Mod + Racial Bonus

Waarbij die 1dX afhankelijk is van de class van je karakter (BR p22).

Het aantal extra Hitpoints is minimaal 1 (ondanks slechte rollen en een eventueel negatieve Con Mod).


Voorbeelden

Voorbeeld 1:

Cleric met Con 16, de speler gooit telkens een 5 😉 elke keer dat hij / zij een level omhoog gaat:

Level 1: max + Con Mod + Hill Dwarf bonus = 8 + 3 + 1 = 12 HP
Level 2: oude MaxHP + 1d8 + Con Mod + Hill Dwarf Bonus = 11 + 5 + 3 + 1 = 20 HP
Level 3: oude MaxHP + 1d8 + Con Mod + Hill Dwarf Bonus = 20 + 5 + 3 + 1 = 29 HP
Level 4: oude MaxHP + 1d8 + Con Mod + Hill Dwarf Bonus = 29 + 5 + 3 + 1 = 37 HP
...


Voorbeeld 2:

Human Fighter met Con 10, de speler gooit telkens een 6 😉:

Level 1: max + ConMod = 10 + 0 = 10 HP
Level 2: oude HP + 1d10 + 0 = 10 + 6 + 0 = 16 HP
Level 3: oude HP + 1d10 + 0 = 16 + 6 + 0 = 24 HP
Level 4: oude HP + 1d10 + 0 = 24 + 6 + 0 = 30 HP
...


Alternatief

Als alternatief kan er, in plaats van een 1d8 te rollen, ook elke keer 5 HP er bij op worden geteld (BR p23). Voor een Fighter zou dat dan 6 in plaats van 1d10 zijn (BR p27), enzovoorts.

Statistisch gezien is dat slimmer, het gemiddelde van een 1d8 is immers 4.5, niet 5... 😂


Stijgende of dalende Constitution score

Er zijn geen voorbeelden in de BR of PHB, maar er zouden omstandigheden kunnen zijn waardoor het karakter's level zou kunnen dalen, of de Constitution score zou kunnen dalen. Indien dat gebeurt moet het maximale aantal Hitpoints aangepast worden.

De nieuwe maximale Hitpoints wordt dan berekend alsof het karakter vanaf het begin af aan deze Constitution score en dus Constitution Modifier had gehad (ie. 'met terugwerkende kracht').

Nieuwe MaxHP = Oude MaxHP - ( Levels x Oude ConMod ) + ( Levels x Nieuwe ConMod )


Voorbeeld 1:

Bij level 4 mag een Fighter een van de Abilities verhogen met 1. Een fighter met level 3 besluit zijn Constitution score van 13 naar 14 te verhogen.

Level 3 Human Fighter, MaxHP 25, Constitution 13, Constitution Modifier +1 (BR p9)

Het karakter wordt level 4. De speler kiest voor het verhogen van de Constitution score van 13 naar 14. De nieuwe Constitution Modifier wordt +2 (BR p9). Deze wordt uitgerekend alsof het karakter dit altijd al had gehad.

Eerst de wijziging van de Constitution Modifier voor het oude level. De nieuwe Constitution score wordt 14, de nieuwe Constitution Modifier wordt +2:

MaxHP = Oude MaxHP - ( Levels x Oude ConMod ) + ( Levels x Nieuwe ConMod )
= 25 - ( 3 x 1 ) + ( 3 x 2 ) = 25 - 3 + 6 = 28

Dan de increase naar level 4. De speler rolt een 1d10 en krijgt een 7 en uiteraard de bonus van de nieuwe Constitution Modifier:

Nieuwe MaxHP =  MaxHP + 1d10 + ConMod = 25 + 7 + 2 = 34


Voorbeeld 2:

Stel de Constitution ability van een level 10 karakter zou dalen van 16 naar 15, dan zou de Constitution Modifier dalen van +3 naar +2 (BR p9). Het aantal maximale Hitpoints zou dan dalen met 10 x (2-1) = 10 hitpoints.


Hit Dice

Voor elk level krijgt een karakter ook zogenaamde Hit Dice (in te vullen op de Character Sheet, BR p177).


Voor elk level in Fighter krijgt een karakter dus 1x een d10 Hit Dice. Voor elk level in Cleric 1x een d8 enzovoorts.

Een level 3 multiclass karakter F2C1 'Roo' (Figher 2 Cleric 1, multiclassing volgens BR p58) heeft dus 2x een d10 en 1x een d8.

Deze Hit Dice worden gebruikt in combinatie met Short Rest / Long Rest (BR p70) en healing. Welke Hit Dice wordt bepaald door klasse en level (BR p22). Deze 'pool' van Hit Dice komt aan bod in de volgende post.


Meer informatie


Dit blogWordt vervolgd...

No comments:

Post a Comment