Friday, September 2, 2022

D&D - 5e in NL - Surprise, Rounds & Actions (Dutch)

RPG / 5e in NL / Dutch.

Een deel van het spel draait om combat rounds, waarin de spelers en hun tegenstanders met elkaar vechten en schade aan elkaar uitdelen.

1. Bepaal wie er verrast is
2. Bepaal wie waar staat
3. Bepaal initiative
4. Speel de eerste ronde (waarbij karakters surprised kunnen zijn)
5. Speel de rest van het gevecht ronde na ronde


Rounds (rondes)

Combat is opgesplitst in meerdere rondes, waarbij elke ronde zo'n zes seconden duurt (richtlijn). In de 'spelwereld' duren tien rondes dus ca. een minuut.


Surprise (verrassing)

(BR p72, PBH p189)

Indien een of meerdere karakters zijn verrast, dan doen ze de eerste ronde niets. Ze kunnen geen acties en geen reacties ondernemen.


Hinderlaag

De meest voorkomende situatie is waar de vijand of de spelers in een hinderlaag liggen, en de andere partij voorbij komt, en ze al dan niet actief opletten. In dat geval vergelijkt de DM de Dexterity (Stealth) checks van de aanvallers  met de passieve Wisdom (Perception) score van de tegenstanders.


Houserules

De officiele regels laten wat ruimte voor interpretatie. Zoals gewoonlijk: de DM beslist.

Sommige DM's geven de aanvallers Advantage wanneer deze daadwerkelijk stil liggen en niet bewegen. Ze 'verbeteren' hun stealth.

Ook kan een DM er voor kiezen dat niemand voordeel heeft van de hinderlaag wanneer ook maar een van de aanvallers faalt voor zijn Dex (Stealth) check.


Initiative (volgorde)

Iedere speler maakt een Dexterity check (rol een 1d20 en tel er eventuele Dex bonusses bij op). De speler met de hoogste score gaat eerst.

De DM maakt de rolls voor de monsters / NPC's. Alle monsters van hetzelfde type krijgen dezelfde roll.

Hebben spelers dezelfde initiative, dan bepalen de spelers onderling wie eerst gaat.

Hebben monsters dezelfde initiative als de spelers, dan gaan de spelers eerst.

De volgorde blijft in principe gelijk totdat het gevecht is afgelopen.

Voorbeeld (beide spelers rollen 15, de DM rolt 13, 17, en 5):

Speler 1 - 1d20+0 = 15+0 = 15
Speler 2 - 1d20+2 = 15+2 = 17
Monster 1 - goblin - 1d20+2 = 13 + 2 = 15
Monster 2 - goblin - gebruik de score van Monster 1
Monster 3 - hobgoblin - 1d20+0 = 17 + 0 = 17
Monster 4 - schildpad - 1d20 - 19 = 5 - 19 = -14

Resultaat:

1. 17 - Speler 2
2. 17 - Monster 3 - hobgoblin
3. 15 - Speler 1
4. 15 - Monster 1 - goblin
5. 15 - Monster 2 - goblin
6. -14 - Monster 4 - schildpad


Houserules

De PHB en DMG geven wat alternatieven, en sommige DM's gebruiken afwijkende huisregels. 

Bijvoorbeeld:

  • Alle monsters hebben gezamenlijk 1 initiative rol, en gaan tegelijk.
  • Elke ronde wordt er opnieuw voor initiative gerold.
  • Het gewicht van een wapen telt mee (weapon speed, zie D&D third edition)
  • In plaats van Dex wordt Wis gebruikt (reageren spieren of hersens op een aanval?) of de hoogste van de twee


De speler's beurt (Turn)

Tijdens zijn beurt (Turn) kan de speler het volgende doen, meestal in een willekeurige volgorde:

1. Beweeg (Move, mag verdeeld worden over de speler's beurt)

2. Neem een actie (Action, meestal een attack, zie BR p74, PHB p192)

3. Neem een bonus actie (Bonus Action)

4. Neem een minor actie (Minor Action of Interaction, beide namen worden gebruikt)


Een Reaction hoeft niet tijdens de speler's beurt plaats te vinden.

Tijdens een Round mag een speler maximaal 1 reaction nemen (meer hier).


Player Turn Cheat Sheet


(Click op de afbeelding om deze te vergroten.)


De bovenstaande sheet is een aangepaste versie van de Player's Quick Combat Guide op DriveTHruRPG.


Houserules

Voor beginnende / jongere spelers kan het makkelijker zijn de regels iets te vereenvoudigen, een vaste volgorde aan te houden, en alle reactions behalve Attack of Opportunity weg te laten. De volgorde wordt dan:

Move -> Action -> Extra Attacks (if any) -> Bonus Action -> Move (what's left)

Hebben de spelers dan wat meer ervaring, dan kunnen ze uitbreiden naar de volledige set regels.


1. Move

(BR p73, PHB p190)

Beweeg tot je maximale move speed. Je hoeft niet alles in een keer te bewegen. Stel, je mag 30 feet bewegen, dan mag je eerst 10 feet bewegen, een aanval uitvoeren, dan nog eens 10 feet bewegen, een bonus actie uitvoeren, en nog eens 10 feet bewegen, tot een maximum van je move speed, in dit geval 30 feet.

Hoe snel je bent / hoe ver je kunt bewegen wordt ook beinvloed door het terrien. Die de BR / PHB.


2. Action

(BR p74, PHB p192)

Je mag 1 action uitvoeren. Zie BT / PHB voor alle mogelijke acties. Meestal zal het een normale Attack zijn (PHB p192).

Is de actie een Attack, dan mogen sommige spelers daarna een of meerdere Extra Attacks uitvoeren. Dat mogen ze niet als de action geen attack was.


Let op! Een 'Extra Attack' is niet hetzelfde als een Bonus Action!

Spelers met een 'Extra Attack' optie mogen NA hun attack roll nog een of meerdere attacks maken na hun normale aanval. Tussendoor mogen ze bewegen (tot hun maximale Move Speed, uiteraard).

Een speler met 'two weapons' ruilt zijn Bonus Action in voor een attack met zijn tweede wapen. Dat is dus niet hetzelfde als een Extra Attack.

Een Extra Attack is dus een extra aanval met het primaire wapen en geeft dus geen 'extra' aanval met het tweede wapen!


3. Bonus Action

(BR p72, PHB p189)

Zie BR / PHB / overige bronnen voor de mogelijke bonus acties. Bonus Actions zijn het gevolg van een character class of een feat en dergelijke.


Two weapon fighting

Heeft een speler twee wapens (Two Weapon style fighting) dan kan hij / zij de bonus ronde inruilen voor een aanval met dat tweede wapen. Dat is dus niet hezelfde als een Extra Attack.


4. Minor Action

(BR p73, PHB p190)

Roepen, schreeuwen, een hendel omgooien, iets simpels. Zie BR / PHB.


No comments:

Post a Comment