Saturday, September 10, 2022

D&D - 5e in NL - Reactions & Opportunity Attacks (Dutch)

Dutch. (5e in NL)

Naast de reguliere geplande acties tijdens je beurt, kun je ook akties daarbuiten doen, als reactie op de acties van iemand anders.

Per ronde mag je 1 reactie nemen.


Opportunity Attack / Attack of Opportunity

(BR p76, PHB p195)

Dit is de meest voorkomende reactie.

Wanneer je nog GEEN reaction hebt genomen deze ronde dan mag je een tegenstander aanvallen wanneer deze zich uit je range beweegt.

Heb je dus al wel een reaction genomen deze ronde, dan mag je geen Opportunity Attack meer nemen.

Er zijn situaties waarin je meer dan 1 reaction krijgt, bijvoorbeeld door een hoger level te halen, of door een spell te gebruiken.


De Ready action

(BR p75, PHB p193)

De Ready action is een normale actie waarin je je 'voorbereid' op de actie van iemand anders. Je geeft aan wat de conditie is waaronder je je actie uitvoert. 

Voorbeeld:

"Als de Goblins aanvallen cast ik een Magic Missile op hun leider."

Je mag gebruik maken van je 'klaar gezette' actie TOT aan je volgende beurt MITS je nog geen reactie hebt uitgevoerd in de huidige ronde.


Samengevat:

  • Per ronde mag je 1 reactie nemen.
  • Een 'readied action' loopt van beurt tot beurt.


Voorbeeld:

Ronde 1

Je neemt een Ready action

Een tegenstander biedt je, na je beurt, een Opportunity Attack, en je neemt deze

Nu mag je in ronde 1 GEEN reaction meer nemen, ook niet als onderdeel van je Ready action, want je mag maar eenmaal een reaction per ronde uitvoeren. De gekozen reactie als onderdeel van je 'Ready' action blijft echter beschikbaar tot je volgende beurt.

Ronde 2

Voordat je aan de beurt bent gebeurt de situatie welke je als trigger hebt gekozen voor je 'readied' action. Heb je voor je beurt in deze ronde nog geen reaction uitgevoerd, dan mag je de 'readied' action uitvoeren.

Volgende post

  • Wordt vervolgd...

  

No comments:

Post a Comment